Menu
نویسنده مطلب : alirezasamani

مطلب مورد بحث:

برخورد گزینشی با اطلاعات و خطای تایید خود


شاید مناسب ترین کلمه ای که میتونم درباره این مبحث بگم کلمه تعصب هست. به نظرمیرسه خیلی سخته تعصیب نداشته باشی و همیشه بخوای حقیقت و ببینی. تعصب مذهبی، سیاسی، ورزشی، علمی و هر چیز دیگه به نظرم از ویران کننده ترین حوادث برای از بین بردن خلاقیت و ذهنیت ادمای دیگه است