Menu
نویسنده مطلب : فرهاد فارسی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


سلام

در طی سالیان گذشته همواره اطرافم پر بود از کسانی که منتظر شکست من بودند و از موفقیت های هر چند کوچک من ناراحت ؛ ولی فقط یک نفر بود که می گفت « دوست دارم آنقدر بزرگ شوی که وقتی به دیدارت می آیم حداقل نیم ساعت در دفترت منتظر بمانم … »

برای اینکه موفق نشوی هر کاری میکنند ولی برای آنکه موفق شوی حتی یک کار هم نمی کنند؛ کافی است مزاحم نشوند.