Menu
نویسنده مطلب : محمد

مطلب مورد بحث:

اولویت بندی کارها و فعالیت ها | ماتریس آیزنهاور


روش من برای مدیریت زمان از بعضی جنبه‌ها تحت تأثیر مطالب کتاب هفت عادت مؤثر استفان (استیون) کاوی است که سال‌ها پیش خوانده بودم. جزئیات این روش برای اجرای برنامه‌ام به شرح زیر است:

الف. عنوان کارها یا هدف‌ها را در جدولی مشخص می‌کردم. هر هدفی یک ردیف بود.

ب. به کمک نظریه کاوی سه ستون باز می‌کردم که عنوان‌هایش فوریت، اهمیت و استراتژیک بودن کارها بود.

پ. در مقابل هر عنوان کار سه ستون مذکور را بر اساس میزان شدت از یک تا پنج نمره می‌دادم. در ستون چهارم که عنوان اولویت داشت، طی محاسبه اکسل ضرب سه عدد با هم می‌آمد. مثل جدول زیر:

عنوان کار فوریت اهمیت استراتژیک بودن اولویت
ورود به بازار سرمایه ۳ ۵ ۵ ۷۵
مط کتاب مکاتبات تجاری ۴ ۳ ۵ ۶۰
بسته مهارت‌های ارتباطی ۵ ۵ ۵ ۱۲۵

ت. اولویت‌ها به پنج دسته یا دامنه ۱-۲۴ / ۲۵-۴۹ / ۵۰-۷۴ / ۷۵-۹۹ / ۱۰۰-۲۵ تقسیم و با رنگ خاصی مشخص می‌شد. به این ترتیب اولویت کارها از ضرب اعداد فوریت و اهمیت و استراتژیک بودن برای من معلوم و تعیین می‌شد. با این‌که من تغییراتی در روش داده بودم، مبنا و پایه این روش را از ایده کاوی گرفته بودم.

الان که این درس را خواندم و برای اولین بار با ماتریس آیزنهاور یا ماتریس استیون کاوی آشنا شدم، تصور می‌کنم روش آیزنهاور کاراتر است. چون ضمن سادگی که از تعیین دو عامل اهمیت و فوریت به دست می‌آید،‌ به سبب سه دامنه بالا، متوسط، و پایین کاربردی‌تر هم است. جدول من زیادی شلوغ می‌شد و نوعی پیچیدگی اغواکننده و در عین حال ناکارا داشت.