Menu
نویسنده مطلب : حسین جعفری

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


(لااقل در ظاهر) بین زیردستان و کارکنان_همسطح و همگروه با عملکردبرابر تبعیض قائل نیست .

پذیرای انتقاد است ودر موارد انتقاد بجای رفتارهای قهری با شفاف سازی ، مدیریت هوشمندانه و مقتدرانه خودرا تایید میکند.

تلاشها و دستاوردهای پرسنل را هرچنداندک ،  ارزشمند تلقی میکند .

امیدهای واهی و پاداشهای سرابگونه را عامل انگیزش کارکنان قرار نمیدهد .

درحضورسایرین و بطور مستقیم از پرسنل یا کارمند انتقاد نمیکند . (لااقل در موارد جزئی و ابتدایی )

در موضوعات اختلافی بین مشتریان و پرسنل ، با تدبیر و عدالت عمل میکند حتی اگر منجر به نارضایتی یا ازدست دادن مشتری شود.