Menu
نویسنده مطلب : سکینه شفیعی نژاد

مطلب مورد بحث:

اشتیاق به عنوان یکی از ویژگی های افراد کاریزماتیک


تمایل زیادی به مطالعه و یادگیری دارم. چندین ساله که میانگین روزانه ۲ ساعت از زمانم برای اینکار اختصاص دادم. گفتم میانگین، چون روزهایی بوده که ۶ ساعت رو به این کار اختصاص داد و روزهایی هم بوده که ۱ ساعت به این کار اختصاص دادم و تنها موارد غیر قابل پیش بینی زندگی بوده که باعث شده علی رغم میل باطنی خودم مدتی نتونم مطالعه و یاد گیری داشته باشم.

زیاد برام پیش اومده که به خاطر اشتیاقم به مطالعه و یادگیری ( نمی دونم اصلا میشه بهش گفت اشتیاق یا نه ) افراط به خرج دادم و بسیاری از کارها و لذتهایی مورد نیاز دیگرم مثل گردش، تفریح و ورزش رو فدای این کار کردم که بعد از مدتی به خاطر بی توجهی به جنبه های دیگه زندگی، از مطاله زده و مریض شدم. که بعد از یکی دو هفته فاصله گرفتن از اون و توجه کردن به جنبه های دیگر زندگیم و نظم بخشدن به اون، تونستم به روال عادی برگردم.

مباحث روانشناسی، خود شناسی و کارهای هنری رو هم خیلی دوست دارم و زمانی که صرف خواندن و یادگیری این نوع موضوعات می کنم رو اصلا نمی فهمم. کارهای هنری کمتر ولی هر روز سعی می کنم مطلبی در این رابطه بخونم یا به فایلهای صوتی در این زمینه گوش بدم.

با بیشتر فکر کردن روی این تمرین شاید بتونم حلقه گمشده اشتیاقم رو پیدا کنم.