Menu
نویسنده مطلب : مسعود

مطلب مورد بحث:

تعریف مهارتهای زندگی چیست؟ (فهرست مهارتهای ده گانه زندگی)


یک  روز از اخبار  شنیدم که سرویس های  کودکان استثنایی  و معلولان جسمی  بدلیل افزایش نیافتن  کرایه های حمل  و نقل اعتصاب  کرده اند  و چند  روزی  است که  دیگر این  کودکان به  مدرسه  نرفته اند چون پدر  و مادر  انها توان پرداخت  کرایه  بالا تر  را  نداشتند .  خیلی ناراحت شدم  ولی بعد شنیدم  یکسری  افراد خیر  هر  روز  صبح  و بعد ظهر  و فقط  برای  رضای  خدا سرویس  این  گلهای  بهشتی  را رایگان   انجام میدهند  . من که جای  اونها  نبودم  ولی واقعا حس  خوبی به  من  دست  داد  معلومه  که  چه لذتی  خودشون  میبرند از  این کار  حسنه  و  نیک