Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس تفکر سیستمی


پروژه پایانی تفکر سیتمی
با توجه به درس تعریف سیستم و تفکر سیستمی در طراحی سیستم آموزشی موردنظر (بصورت فرضی و در جامعه فرضی) بعنوان اولین قدم نسبت به تبیین و تعیین هدف، اجزاء، مرز سیستم و تعیین رابطه و تعامل بین اجزاء اقدام می­کنم. نظر به اینکه در مرحله طراحی سیستم هستیم تعامل بین هر یک از اجزاء را “آن چنانکه باید باشد ” تعیین می­کنیم.
هدف سیستم: آموزش و تربیت کودکان از ۷ تا ۱۲ سال با رویکرد عملیاتی به مباحث تفکر سیستمی در تمامی ابعاد، مراحل و فرآیندهای آن
·  اجزاء سیستم: فضای آموزشی، کادر آموزشی، دانش آموزان، محتوای آموزشی، نظام ارزیابی، مقررات آموزشی، مقررات اداری، امور فرهنگی و روابط عمومی، تجهیزات آموزشی، انجمن اولیاء و مربیان، کادر مدیریتی، پرسنل اداری و خدماتی،
·  مرز سیستم: واحد روابط عمومی و فضای آموزشی
·  محیط سیستم: محیط تخصصی سیستم (آموزش و پرورش کشور)، شهر محل احداث دبستان
ویژگی های هریک از اجزاء و نحوه تعامل آن با اجزاء دیگر:
کادر مدیریتی و کادر آموزشی: کادر مدیریتی و آموزشی این دبستان علاوه بر تسلط بر مهارتهای عام مربوط به حوزه کاری و آموزشی خود می­بایست دوره­ های آموزشی کامل تفکر سیستمی را با موفقیت گذرانده باشند. بسیار ضروری است که کادر مزبور در طی این دوره­ ها کاملا نسبت به این مأموریت این دبستان ویژه توجیه شده و خود عنصر اصلی اجرای این سیستم از آموزش باشند. آنها باید توجیه شوند که هدف ما پایه­ گذاری یک دبستان بصورت پایلوت با رویکرد تفکر سیستمی است و این نحوه تفکر بایستی رویکرد اصلی آنها در هر نوع برنامه ­ریزی، اقدام و رفتارشان باشد به نحوی که دانش آموزانی تربیت کنند که با تفکر سیستمی عجین شده و رشد کنند و مفاهیم و ارزش‌های تفکر سیستمی، در ذهن آنها نهادینه شود.
محتوای آموزشی: محتوای آموزشی شش ساله این دبستان بطور کلی می­بایست به نحوی طراحی شود که دانش آموزان با تفکر سیستمی، شامل تمامی اصول بنیادین و شکلی آن به تدریج و در طی این شش سال بصورت پودمان آشنا شده و در فعالیتهای مختلف خود بکار بگیرند. در این زمینه الگوی یادگیری آنها بایستی براساس گام‌های شش‌گانه اهداف یادگیری بلوم باشد.
دوره شش ساله مزبور به دو دوره تفکیک خواهدشد. دوره اول دو ساله بوده و بر خلاف آموزش فعلی ابتدایی در این دو سال محوریت آموزش با بازیهای تیمی و استفاده از اشکال مختلف هنرهای تجسمی و نمایشی خواهدبود، تا بتواند مفاهیمی چون آشنایی با دوستان، بخشها و اجزاء مختلف دبستان، محیط و فشای آموزشی موجود، طبیعت، شهر و کشور محل مدرسه، زندگی و فعالیت جمعی و تیمی، همکاری و امثالهم بخوبی لمس کرده و خود را عضوی از آن بدانند. از میان آموزشها و مهارتهای متداول دو سال اول ابتدایی، در این دبستان و در دوره اول صرفا مهارت خواندن نوشتن و آشنایی با طبیعت (درس علوم تجربی) ارائه خواهدشد.
دوره دوم چهارساله بوده و در طی آن محتوای آموزشی متداول دوره ابتدایی با رویکرد تفکر سیستمی و محوریت دانش آموز بازنویسی و ارائه خواهد شد. در این چهارسال نیز مفاهیم و مهارتهای تفکر سیستمی در سرلوحه فعالیتهای آموزشی و تربیتی مدرسه بوده و دانش آموزان طی تیمهای تخصصی در هر یک از اجزاء سیستم این مدرسه مشارکت و مسئولیت خواهندداشت.
نظام ارزیابی: نظام ارزیابی این دبستان مختص پیشرفت تحصیلی دانش آموز نبوده و می­بایست به نحوی طراحی شود که کلیه اجزاء سیستم را از حیث اینکه مستمرا در مسیر تفکر سیستمی باشند، ارزیابی و به مانند سیستم بازخور اقدامات اصلاحی لازم را در این جهت اعمال نماید. درخصوص دانش آموزان نیز سیستم ارزیابی می­بایست اثرگذاری کلیه فعالیتهای انجام شده در مدرسه را از لحاظ شکل گیری و نهادینه شدن تفکر سیستمی نزد دانش آموزان بسنجد.
سایر اجزاء این سیستم آموزشی نیز در کنار برخورداری از ویژگیهای عام و متداول آن می­باست تماما بر اساس تفکر سیستمی و در تعامل با دیگر اجزاء طراحی و عملکردشان نیز بیستی در این راستا باشد. در نمودار ذیل سعی کرده­ ام تعامل بین اجزاء را نشان دهم.
عضو کلیدی: من در این سیستم عضو کلیدی را دانش آموزان سیستمی نگر می­دانم که کلیه اجزاء و فعالیتها با همین نگرش حول آن شکل می­گیرند.
 
نقاط اهرمی: نقاط اهرمی در این سیستم فعالیت­ها و برنامه ­هایی می­باشد که به اشکال مختلف دانش آموزان را با تفکر سیستمی آشنا و به اصول و فنون آن مسلط نماید. 

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟