Menu
نویسنده مطلب : بهمن عبدالهی

مطلب مورد بحث:

فقر نوازش و قوانین نادرست در اقتصاد نوازش


بنظر حدس های صحیحی داردند.

البته بنظر گاهی(به دلبل مشغله زیاد فکری و محو شدن در کار) از اطرافیان غافل میشدم و نوازش مثبتی کمتری ارسال نمیکردم! که بنظر می رسد نوعی بی توجهی رو انتقال میدادم چرا که حتی کاهش ناخواسته و نااگاهانه نوازش ها هم میتونه نوعی بی توجهی رو القا کنه.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟