Menu
نویسنده مطلب : Affection

مطلب مورد بحث:

کمال طلبی و عوارض منفی آن در زندگی


دکتر هلاکویی تو یکی از برنامه هاشون به خانومی که مشکل کمالگرایی داشت و هدف های بزرگ برای خودش میذاشت و به خاطر نرسیدن بهشون به شدت عذاب میکشید  خیلی حرف قشنگی زدن ، گفتن خدا با صد و بیست چهار هزار پیغمبرش هم نتونست به اون هدفی که برای جهان داشت برسه و نتونست این دنیا رو بهشت کنه شما که دیگه از خدا بالاتر نیستید