Menu
نویسنده مطلب : رضا

مطلب مورد بحث:

مهارت های مذاکره | در چه شرایطی مذاکره و چانه زنی مناسب نیست؟


با سلام

مواردی بوده که از نحوه عملکرد همکارم راضی نبودم و یا فکر می کردم روش درستی رو دنبال نمی کنه با دعوت به گفتگو و ارایه نظراتم باعث ایجاد فضایی شدم که همکارم هم نظراتشو به من منتقل کرده و گاهی  برای من هم آموزنده بوده و گاهی اوقات هم روش اشتباه فعلی رو تصحیح کرده نتیجه ایجاد فضای کم تنش تر بوده که هر دو طرف راضی بودن.

برقرار باشید.