Menu
نویسنده مطلب : امین رئیسی

مطلب مورد بحث:

فروش شخصی یا Personal Selling چیست؟ (آشنایی با یک اصطلاح)


از نظر من نه تنها فروش شخصی کمتر نشده بلکه با افزایش رقابت این نقش پر رنگ تر هم شده است. حتی زمانی که یک مناقصه یا استعلام قیمت برگزار می گردد قبل ازآن باید شرکت در وندور لیست قرار گرفته باشد. زمانی که کارفرما برای رفع ابهامات تماس می گیرد یا درخواست جلسه می کند اینکه چه شخصی و به چه صورتی ارتباط برقرار کند نتیحه پروژه را عوض خواهد کرد…

قطعادر آینده این نوع فروش جایگاه خود را به شکل های جدید با قدرت حفظ خواهد کرد