Menu
نویسنده مطلب : حمید مرادی

مطلب مورد بحث:

منظور از استعداد استقرا چیست؟ آیا شما در استقرا استعداد دارید؟


شاید بد نباشد ببینیم اگر استعداد استقرا و شهود در همین حد بماند و ما تحقیقی برای ارزیابی درست یا غلط بودن برداشتمان نکنیم چه پیش می آید.

تصور کنید که برای اولین بار با اپلیکیشن های اوبر، ایر بی اند بی، اینستاگرام و … آشنا شده ایم. بعد از مدتی متوجه می شویم که همگی آن ها یک استارت آپ بوده اند. بعد ذهن ما به دنبال شباهت ها می گردد. ذهن اینگونه نتیجه گیری می کند: ” هر اپ موبایل یک استارت آپ است و هیچ چیز در دنیای واقعی در نمی تواند استارت آپ باشد و همگی باید مجازی باشند تا استارت آپ به حساب آیند.”

بعد در یک استارت آپ ویکند هم شرکت می کنیم. متوجه می شویم که همه شرکت کنندگان محصولاتی مجازی ارایه و به عنوان استارت آپ معرفی کرده اند. ذهنیت ما نسبت به الزاما مجازی بودن یک استارت آپ تقویت می شود.

میدانم که این مثال ساده است و همه دوستان دقیقا می دانند که استارت آپ ها کسب و کارهای نوپایی هستند که به مرور مدل کسب و کار خود را تکمیل می کنند و استارت آپ می تواند یک مدرسه آموزش مجازی مانند متمم یا یک رستوران مثل رستوران هانی باشد.

اما برای کسی که از یک کارخانه بستنی سازی دیدن می کند درحالیکه حوزه قطعات پلاستیک کار می کند، این اشتباه دور از ذهن نیست. این روزها  علم این مقدار تخصصی شده است که استقرا به راحتی امکان پذیر نباشد.

استقرا به معنی تحقیق نکردن، تکیه صرف بر شهود و تصمیم گیری بر اساس آن نیست. گاهی استعداد استقرا یک جرقه است ولی برای روشن شدن آتش نیاز به هیزم (تحقیق) بیشتری است.