Menu
نویسنده مطلب : صادق بهرامی

مطلب مورد بحث:

نقطه ترک مذاکره | چه زمانی جلسه مذاکره را ترک کنیم؟


با سلام

من فک میکنم خط قرمزها اگر در ذهن تعریف شوند با حتی با در نظز گرفتن همه جزییات آن یک محدوده در ذهن برا آن متصور شد به رضایت بیشتری پس از مداکره برسیم و یا حتی به نقطه مطلوب و توافق مطلوب دست یابیم.

مثلا اگر من با یک مشتری که سابقه همکاری را داشته و میدانم همیشه بدنبال تخفیف بیستر است نحوه قیمت گذاری و اعمال تخفیفم به گونه ای باشد که نه خط قرمزم رو رد کنم و نه معامله را بهم بزنم و با مشخص کردن آن بتوانم به توافق نهایی و فروش مطلوب برسم.

باتشکر