Menu
نویسنده مطلب : زهرا داورپناه

مطلب مورد بحث:

فواید پیاده روی و مضرات آن و عادتهای ما در زمینه پیاده روی


من « پیاده‌روی برای پیاده‌روی » را خیلی دوست دارم. این نوع پیاده‌روی برای من یعنی؛ در طی این چهل دقیقه به جز یک دفترچه یادداشت و قلم، هیچ چیز دیگری همراهم نیست. نه گوشی تلفنی که حواسم را پرت کند، نه هدفونی که وسوسه گوش دادن به موسیقی را به جانم بیندازد و نه هیچ چیز دیگر.
راه می‌روم و مردم را نگاه که نه، تماشا می‌کنم و آسمان و اطراف و همه چیز. گاها چیزهایی در این پیاده‌روی‌ها دیده‌ام که سال‌ها از کنارشان بی توجه عبور کرده‌ و ندیده‌بودم. در دفترچه یادداشت همراهم هرچه که هنگام راه رفتن به ذهنم خطور می‌کند می‌نویسم و بعدها که چشمۀ ایدۀ ذهنم می‌خشکد که از چه بنویسم، این دفترچه شتابان به سویم می دود و کیلو کیلو ایدۀ ناب را به رایگان به دامنم می‌ریزد.
انرژی و حال خوبش هم که به کنار…
راستی این را از شاهین کلانتری آموختم