Menu
نویسنده مطلب : نیکتاز

مطلب مورد بحث:

رفتارها و عادتهای فردی در زندگی


تقریبا عادت کردم برای اینکه دیگران با من هم عقیده بشوند…

عادت کردم با اطرافیانم بحث طولانی نکنم حتی اگر مطمئن باشم و به حرف هام ایمان داشته باشم. فکر می کنم تلاش بی فایده برای قانع و موافق کردن همه ی آدم ها خسته کننده و بی نتیجه خواهدبود و هم ممکنه برای اونها هم خسته کننده باشه. به همین دلیل عادت ندارم همه افراد را با صحبت هام مجبور به قانع شدن  کنم.

در نتیجه همیشه اولین کسی که از بحث های طولانی فرار میکند خودم هستم….