Menu
نویسنده مطلب : اسکندر مهدوی

مطلب مورد بحث:

مدیران چه می‌کنند؟ نگاهی به رفتار و برنامه مدیران


کاملا حرفهای آقای مینتزربرگ با تجربیات من تطابق دارد و فکر میکردم که نحوه مدیریت من پر از اشکال هست و الان با توجه به مطالعه میدانی آقای مینتزربرگ در شرکتهای مطرح جهان اعتقاد دارم که این موارد جزیی از ذات مدیریت است