Menu
نویسنده مطلب : امین اله دهقان

مطلب مورد بحث:

تاریخچه سئو و الگوریتم های جستجو


به نام خدا

به نظر من مهمترین موضوعی که یک موتور جستجو باید آن را ارزیابی کند این است که برسسی کند که کاربرها بعد از اینکه یکی از صفحات را دیده اند به چند صفحه بعدی مراجع کرده اند یا نه. مثلا اگر صفحه ۷ را باز کرده اند ایا بعد از ان صفحات یک تا ده را هم دیده اند یا اینکه به آن یک صفحه بسنده کرده  اند.