Menu
نویسنده مطلب : تقی

مطلب مورد بحث:

کتاب غرقگی (Flow) | روانشناسی تجربه‌ی عمیق لحظات زندگی


در روابط عاطفی میشه فالو رو تجربه کرد. در کتاب اوشو، این حالت (البته نه با عنوان فالو ) شرح داده شده است.
بعنوان مثالی برای این درس (که مجاز و قابل نشر باشه)، به درس خواندن اشاره می کنم.
-حالت اول: درس ریاضی داریم و چند جلسه ای از کلاس دور بودیم و باید برای امتحان اماده شویم. با توجه به اینکه سطح کلاس و درس از سطح ما فراتر است، استرس و نگرانی را تجربه خواهیم کرد.
– حالت دوم:ما مثلا در درس زبان ، قوی هستیم. و از ما خواسته اند با کسی که زبانش در کلاس خیلی پایین است، برای امتحان آماده شویم. که کاری بسی حوصله بر خواهد بود. (مگر در شرایطی که فرد از تدریس، حس خوبی بدست اورد)

فالو: داوطلبانه به کلاس بازیگری رفته ایم و در حال تمرین بدن و بیان هستیم. زمان در ذهن ما از حرکت باز می ایستد و چه بسا اعلام می کنند که کلاس تمام شد و می گوییم چه زوود!!!!!