Menu
نویسنده مطلب : الهه زمان وزیری

مطلب مورد بحث:

تعریف انگیزه چیست؟ پنج سوال اصلی در انگیزش


مثال من در مورد راه اندازی کسب و کار شخصی خودم هست.

۱٫ چه علت یا علت هایی وجود داشته تا من کسب و کار شخصی خودم را راه اندازی کنم؟ و نخواهم کارمند مدیر یا شخص دیگری باشم؟

۲٫ چه چیزهایی باعث شده که ادامه بدم و با وجود سختی های کار، برای حفظ این کسب و کار شخصی تلاش کنم؟

۳٫ داشتن یک کسب و کار شخصی ممکن است هدف های دیگری را از اولویت خارج کند. مثلا حقوق ثابت ماهانه یا مزایای کارمندی را نداری. چه عواملی باعث شده که من هدف های دیگری را جایگزین کنم و تحت چه شرایط و فرآیندی این اولویت بندی در اهداف تغییرکرده.

۴٫ چطور ممکنه که اهداف من از این راه اندازی کسب و کار شخصی تغییر کنه و چه عواملی ممکنه باعث بشه که باز ترجیح بدم که یک کارمند باشم.

۵٫ چه عواملی باعث می شوند که من کسب و کار شخصی ام را کنار بگذارم و از اولویت خارجش کنم.

سپاس از متمم. (نوشتن یک تمرین واقعی از زندگی واقعی، چقدرکمک کننده است.)