Menu
نویسنده مطلب : فروغ حق پرس

مطلب مورد بحث:

برنده واقعی گیمیفیکیشن کیست؟


در کسب و کار ما – سرویس مارکت پلیس -یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد تعداد و رضایت متخصصان است چرا که این شاخص بر سایر شاخص ها به خصوص رضایت مشتریان نیز تاثیر می گذارد.
یکی از بازی هایی که میتوان اجرا کرد، مصاحبه با یکی از متخصصان است. این مصاحبه میتواند تلفنی یا حضوری باشد با این مضمون که شما بیشترین آمار رضایت از مشتریان را در یک ماه گذشته توانسته اید برای خود کسب کنید، راز موفقیت خود را به ما بگویید تا سایر همکاران هم بتوانند استفاده کنند ( status , access , power )
برای متخصصان با ارزش تر از هدیه مادی و جایزه، دیده شدن است اما میتوانیم به این شخص پاداش دهیم؛ بن تخفیف خرید از فروشگاه، استفاده رایگان از یکی خدمات، وجه نقد و ….( stuff )