Menu
نویسنده مطلب : زهرا پیری

مطلب مورد بحث:

در طراحی بازی چه عناصری به کار گرفته می‌شوند؟


وقتی با اپلیکشن اسنپ درخواست خودرو می کنیم،وارد یک فضای انتظار می شویم،برای اینکه کاربر زمان انتظار مفرحی را داشته باشد و حس توجه بگیرید،با لمس ماشین می تواند بوق بزند،که البته جذابیت تفریح به ساخت و رتیم دادن به بوق زدن است.