Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

تفکر نقادانه: گشت و گذاری در تاریخ منطق


همین چند روز پیش دوستی ساکن آلمان را در ایران عزیز زیارت کردیم.

گفت: من به سیاست داخلی ایران ایراد زیادی دارم اما به سیاست خارجی‌اش افتخار می‌کنم که پوز آمریکا را به خاک مالید.

بیژن گفت: داداش تو که هزینه‌اش را نمی‌دی!

گفتم: من هم به سیاست ضد مهاجرتی احزاب آلمانی افتخار می‌کنم!

(لازم به توضیح نیست که به مهاجرت و مهاجرین در سراسر دنیا احترام می‌گذارم و آن را یک حق می‌دانم!)