Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

باز بودن نسبت به تجربه های جدید


به نظرم هیچ مؤلفه و ویژگی رفتاری و شخصیتی را نمی‌توان به صورت مطلق خوب یا بد ارزیابی کرد بلکه این فرد هست که باید با شناخت کامل مؤلفه‌های شخصیتی خود بکوشد تا بهترین استفاده را از آن مشخصه‌ها به عمل آورده و شرایط شغلی و زندگی شخصی خود را بر این اساس تنظیم کند.

باز بودن نسبت به تجربه های جدید هم شامل این شرایط می‌شود. در نگاه اول به نظر می‌رسد این ویژگی شخصیتی، یک ویژگی بسیار مثبت باشد که می‌تواند باعث رشد شخصیتی هر کسی شود.

اما از دوستان و اطرافیانم کسانی را سراغ دارم که به نظرم امتیاز بالایی را در این ویژگی شخصیتی با توجه به مشخصه‌های گفته شده کسب می‌کنند ولی زندگی بی حاصل و عجیب و غریبی را تجربه می‌کنند.

گاهی اوقات در زندگی باید ایستاد و مقاومت کرد. باید در مقابل سختی‌ها از خود پافشاری و پشتکار نشان داد تا بتوان به مراتب بالاتر دست یافت.

ولی این افراد معمولا خیلی راحت تغییر مسیر می‌دهند و خیلی راحت از انتخاب‌های قبلی خود دست می‌کشند و این کار باعث می‌شود که زندگی و شرایط کاری مناسب و پایداری نداشته باشند.

بنابراین باید حواسمان باشد که در موقعیت‌های مختلف نقاط قوت ما به نقاط ضعفمان تبدیل نشوند.