Menu
نویسنده مطلب : فریبا فتحی

مطلب مورد بحث:

یک تمرین کوتاه اما اثربخش برای تسلط کلامی


کتاب : جامعه شناسی نخبه کشی

تقریبا میشه گفت اولین کتابی بود که در زمینه جامعه شناسی و تاریخ میخوندم و خیلی خوشحالم که با این کتاب شروع کردم  چون به شدت من رو به این مباحث علاقمند کرد و احساس کردم که چرا خیلی زودتر به سراغ این کتاب نرفتم

در این کتاب مشکل اصلی  عقب ماندگی کشور را به بهترین شکل توضیح میده و علت رو بیشتر از اینکه متوجه دولت مردان کنه به سمت مردم عادی و اجتماع سوق میدهد

اینکه مردم در مواقع حساس پشت همدیگر رو خالی میکنند و به حداقل ها راضی میشوند و تا جامعه ای  اینگونه نباشد و از خود ضعف نشان ندهند هیچ سیاست مدار یا پادشاهی نمیتواند به او زور بگوید و حکومت کند

ویکی از جالب ترین مباحث در رابطه با کار کردن مردم بودن که بیشتر افراد یا شغل دولتی دارند که به جای هشت ساعت کار یک ساعت کار میکنند و حقوق میگیرند و یا دلال هستند و میخواهند بدون ذره ای تلاش و زحمت صاحب پول و مقام شوند

کلا کار و تلاش وسختی و زحمت که لازمه رشد در یک جامعه است را خیلی کمتر در کشور میبینیم و اگر شخصی هم بخواهد در این زمینه اصلاحاتی انجام دهد احساس میکنیم که منافع  ما به خطر میافتد و سعی میکنیم که او را به زیر بکشیم

نتیجه ای که گرفتم این بود که تلاش و سختی لازمه پیشرفت است و باید مسیولیت تمام کارهای خودمان رابپذیریم و تا باورها و ارزش ها و سنت ها تغییر نکند امیدی به پیشرفت و آبادانی نیست

احساس خیلی خوبی از کتاب گرفتم و علاقمند شدم که کتاب های دیگری در این زمینه مطالعه کنم