Menu
نویسنده مطلب : خان بهادر

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری کریستالی - ماجرای دروغ و فریب


سالها پیش با واژه درونگرا و برونگرا آشنا شده بودم. (حدود بیست سال پیش)

در تمام ارتباطاتم، همه را به دو دسته برونگرا و درونگرا تقسیم می کردم و تفاوتهای رفتاری همه را به همین مورد ربط می دادم.

مدتها گذشت تا مطلبی در مورد افراد خودشیفته و وابسته خواندم. دسته بندیهای جدیدتری به واژگانم افزوده شد.

سالها با این قطعه دانش اندک تمام اطرافیانم را دسته بندی می کردم.

حدود پنج سال پیش، با توجه به اینکه در بیشتر روابطم، چه خانوادگی و چه کاری، با مشکلات عدیده مواجه شدم، خیلی تصادفی با کتاب “درمان و به سازی روابط – گاتمن” آشنا شدم.

کتاب وحشتناکی بود! تمام باورها و دسته بندی های من رو به هم ریخت. جمله کلیدی که از این کتاب یاد گرفتم، اینکه میلیون ها المان در شکل گیری شخصیت امروزی هر یک از ما نقش داشته و هر یک از ما به معنای واقعی کلمه منحصر به فرد هستیم.

اینجا بود که فهمیدم دسته بندی دیگران برای من کاری بیهوده بوده و دیگران را همینطور که هستن، بدون برچسب زدن و دسته بندی باید شناخت.

در برنامه تلویزیونی “حال خوب – دکتر بابایی زاد” با طرحواره ها و پیشنویس ها آشنا شدم. اینکه خیلی از ما ها به صورت ناخودآگاه توسط قالبهای پیشفرضی که از خانواده و دوستان و محیط گرفتیم زندگی می کنیم و کنترل چندانی بر روی رفتارها و احساساتمان نداریم.

در چند دوره گروه درمانی و مشاوره شرکت کردم و حدود ۲۰ جلد کتاب در این زمینه مطالعه کردم. از مطالعه در مورد دیگران، در حال حاضر به این نتیجه رسیدم که تنها وظیفه و مسئولیت من شناخت خودم و تلاش برای ارائه بهترین نسخه از خودم است و دیگر هیچ. بدون قضاوت دیگران.

تا بدانجا رسید دانش من،

که دانم همی که نادانم…

 

باشد که رستگار شویم…