Menu
نویسنده مطلب : جواد خوانساری

مطلب مورد بحث:

عادتها، رفتارها و تجربه‌ها: صرف غذا در رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها و بیرون منزل


دوست متممی من بدان و آگاه باش که اگر به اصفهان سفر کردی و حوالی ظهر در بازارِ مجاور مسجدِ جامع عتیق بودی و احساس کردی بوی غذایِ پیچیده در بازار دارد دیوانه‌ات می‌کند طوری که پاهایت، بی‌اختیار تو را به داخل مغازه‌ای کشانده‌اند، بدان که وارد «بریانی حاج محمود شفاعت» شده‌ای.

عادتها، رفتارها و تجربه‌ها: صرف غذا در رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها و بیرون منزل

و لازم است این را هم بدانی که در این ماجرا تو تنها نیستی و از آنتونی کوئین و آنتونی بوردن گرفته تا محمدعلی فردین، ناصر ملک‌مطیعی و رضا ارحام‌صدر، همه‌ی این اسطوره‌ها نیز مسحور عطر و طعم بریانی حاج محمود شده‌اند.