Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

رفتارهای نادرست سازمانی (Organizational Misbehaviors)


مصداق‌های رفتارهای نادرست گروه S

– درخواست و اصرار بر رفتن به ماموریت‌های غیرلازم داخلی و خارجی صرفا جهت برخورداری از مزایای آنها

– استفاده از پرینتر و دستگاه فتوکپی سازمان برای پرینت و کپی کردن مدارک شخصی

– استفاده شخصی غیرمجاز از خودروی سازمان

– ارائه فاکتورهای ساختگی به شرکت برای دریافت مبالغی بیشتر از میزان هزینه شده

– استفاده از تلفن سازمان برای برقراری تماس‌های شخصی

 

مصداق‌های رفتارهای نادرست گروه O

– دادن تعهدهای غیرواقعی و غیررسمی به طرفهای مذاکره در جلسات برای دریافت امتیازاتی برای سازمان

– بزرگنمایی در رزومه سازمان در ارائه معرفی به سازمان‌های مختلف برای دریافت پروژه‌ها و امتیازات بیشتر

 

مصداق‌های رفتارهای نادرست گروه D

– تخریب اموال سازمان نظیر آسیب رساندن به دیوار و آینه داخل آسانسور

– گرفتن پرینت اسناد سازمانی که نیازی به پرینت گرفتن آنها نیست

– خاموش نکردن کولر و یا هیتر در هنگام خروج از اتاق و بعد از وقت اداری

– شایعه سازی، بدگویی پشت سر مدیران، تضعیف روحیه سایر کارکنان و بدبین کردن آنان نسبت به سازمان