Menu
نویسنده مطلب : هومن تیرس‌فر

مطلب مورد بحث:

شاخص چیست؟ استعاره‌ای برای درک بهتر شاخص


درود و شادباش

اما یک رئیس بانک دیگر که اتفاقات داخل شعبه برایش اهمیت بیشتری دارد، میداند که برخی از مشتریها مهم و ویژه هستند؛ آنها برای بانک مهمند و منتظر نگه داشتن آنها در نوبتهای طولانی جایز نیست. 

درون سیستم‌ای که دستگاه نوبت‌دهی برای دریافت خدمات تعیین شده است شما با چه منطقی می‌خواهید مشتری مهم و ویژه رو تعریف کنید؟

این موردی که شما می‌فرمایید بیشتر بنده‌رو یاد صندوق‌خصوصی(والت) که تا دم درهاش فرش قرمز پهن‌شده می‌اندازد.

– یکی از شاخص های مهم برای من ساعت خروج کارمندان است. همه کارمندان در هر شغل و سمتی که باشند، در آخر روز نیاز به کمی جمع و جور کردن و آماده شدن برای خروج از شرکت دارند. اگر انتهای ساعت کاری شرکت مثلا ۵ عصر باشد، فردی که راس ساعت ۵ عصر خروجش ثبت شده، مشخص است از ۱۰ دقیقه قبل داشته خودش را آماده خروج میکرده. انگار که میخواهد از زندان فرار کند! اما فردی که خروج او ۵ و ۱۰ دقیقه خورده مشخص است تا آخرین لحظات مشغول انجام وظیفه خود بوده است. تجربه به من ثابت کرده این شاخص تا حدود زیادی میتواند میزان علاقه کارمندان به شغلشان را نشان بدهد.

شما چه‌نگاهی به کارمند دارید؟ آیا به همین میزان اهمیت به نظام* به اینکه آیا واقعا یک زندان چندانسانِ نساخته باشید هم اهمت می‌دهید؟

*: برای من واژه نظام تداعی‌گر سیستم و نظم حاکم بر ارتش کشور هاست که شاید از جنبه‌های لازم ولی تاثیرات‌اش بر روحیه افراد، گوناگون و گاها مخرب است.