- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : آرش پوربختیاری

مطلب مورد بحث:

نرم افزارهای مدیریت پروژه برای پروژه های کوچک |‌ از Asana تا Trello و OneNote


فکر می کنم فهرستی جامعی که در بالا معرفی شد بیشتر برای Office management کاربرد داشته باشند و در مبحث Project management  می توان از نرم افزارهای MS project, Primavera enterprise  که قابلیت برنامه ریزی در بخشهای مهندسی، خرید و اجرا را دارند بتوان استفاده نمود.