- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : میلاد قانع

مطلب مورد بحث:

سکوت قدرت درونگراها (قدرت سکوت) نوشته سوزان کین


بعضی وقتها بهتر است وانمود کنیم که برونگرا هستیم. بعداً زمان کافی برای سکوت کردن در اختیار خواهیم داشت.

من این جمله رو دوست داشتم. یکی از مسایل همینه که درونگراها و برونگراها در همین حد که خودشون رو بشناسن پیش میرن و تصور می کنند که همینی که هستند میمونن یا همینی که هستن خوبه ، یعنی در حد پذیرش و برقراری ارتباط متوقف میمونه.

ولی به نظر من این هم مثل هر مهارتی با تمرین قابل یادگیری هست و باید بتونیم اگر درونگرا هستیم در مواقعی برونگرایی نشون بدیم و بالعکس.