Menu
نویسنده مطلب : نوید مهدی زاده طرقبه

مطلب مورد بحث:

پارادوکس عاطفی | حسم به تو، ترکیبی از حس‌های خوب و بد است


من این حس پاردوکس عاطفی رو نسبت به پدر و مادرم اصلا نداشتم وندارم اما نسبت به رابطه دوستیم با دوستای نزدیکم همکارام و فامیل و آشناها خیلی این حس رو تجربه کردم اما وقتی در خلوت خودم فکر کردم به این رسیدم که هیچ کس کامل نیست و رابطه بدون عدم تفاهم هم وجود ندارد و در نهایت لیستی از خوبی ها و بدی ها را آماده کردم و تصمیم گرفتم ادامه بدم یا نه، به نظرم در تمام روابط ما پارادوکس وجود داره و نمیشه انکارش کرد چون خودم آدم منطقی هستم سعی میکنم جز در رابطه با پدرمادرم و خواهرام و همسر آیندم که باید این روابط رو سرمایه گذاری عاطفی بیشتری روش داشته باشم در مورد روابط دیگه ام هر لحظه چمدونم برای رفتن آماده باشه و توقع زیادی از هیچکس نداشته باشم، این جوری راحترم