Menu
نویسنده مطلب : عبداله ایپکچی

مطلب مورد بحث:

عمل زدگی: یکی از مشکلات سازمانها در مرحله نوزادی


سلام دوستان خسته نباشید.

عمل زدگی در زندگی شخصی می تواند با این مثال توضیح داده شود. در شرایط معمولی زندگی که هر کسی به دنبال کارها و برنامه های از پیش تعیین شده خودشان هستند، هنگامی که مشکلی برای یکی از دوستان و یا اقوام پیش می آید، همچون بیماری، بارها دیده ایم اکثر افراد برنامه های روزمره شان را کنار گذاشته و به دنبال کمک و یا حل مشکل دوست شان می روند که به نظر من این نوعی عمل گرایی است.

حدود بیست و چهار سال قبل در دوران نوزادی شرکت ما در شرایطی که بسیاری از عوامل درآمدزایی تدارک دیده نشده بودند ، من و پدرم به عنوان کارگر مهندس خط تولیدی را به راه می انداختیم تا اندک درآمدی را کسب کنیم.یادم می آید که سعی می کردیم نبض احتیاجات بازار را با توجه به سطح درک مان از آن ، را بدست آوریم و در حد امکانات مان تولید درآمدزایی کنیم.روزهای متوالی شبانه روز در محل کارخانه می ماندیم و بعضی اوقات متوجه می شدیم که صبح شده است.

سعی در پیدا کردن بهترین دستگاه های برای خط تولید،سعی در یافتن بهترین پروسه تولید نیز شاید عوامل دیگری برای عمل گرایی باشد.