Menu
نویسنده مطلب : محمد فیروزی

مطلب مورد بحث:

هدف گذاری و تنظیم لیست اهداف در یادگیری (+ نمونه هدف گذاری)


بسیار بسیار آموزنده بود ، می تونه کمکم کنه از پراکنده خوانی رها بشوم و یادگیری هایم سیر منظم تری به خود بگیرد.

واقعا مصداق این موضوع شده بودم که هر دم از این باغ بری می رسد و حتما از این پس با هدفگزاری برای یادگیری هایم راندمانم را افزایش خواهم داد.