Menu
نویسنده مطلب : حامد ایرانشاهی

مطلب مورد بحث:

تعریف سیستم و تفکر سیستمی


سلام

 

بحث جالبی میشه اگر بتونیم سیستم های نیمه باز رو تعریف کنیم و یا باز و بسته بودنسیستم رو به شکل یک پیوستار ببینیم .

بعد بررسی کنیم در مثال هامون که سیستم های بزرگ که به سیستم های کوچکتر تقسیم میشن در کدام زیر سیستمشون باز و یا بسته هستن. اصلا کدوم زیر سیستم باید باز عمل کنه و کدام زیر سیستم باید بسته عمل کنه.

 

مثال: سیستم امنیت یک بانک دارای زیر سیستم هایی مثل امنیت شبکه، دوربین ها و کارکنان امنیتی است.

زیر سیستم امنیت شبکه باید کاملا بسته باشه اما در عین حال زیر سیستم کارکنان امنیتی باید جلوی در و بصورت کاملا باز عمل کند. در این بین زیر سیستم دوربین های امنیتی نیمه باز (یا نیمه بسته) هستند چون اطلاعات آن از محیط میاید.