Menu
نویسنده مطلب : حمیدرضا بهاری

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


سلام
در مورد این سوال ک هرچه بیشتر درس بخوانیم بیشتر بهتر است؟

از نظر افق زمانی در چند روز اول بله قطعا باعث بهتر شدن نتایج شما در ازمون ها میشود اما در دراز مدت باعث افت عملکرد شخص و خستگی فرد مورد نظر میشود
از نظر محدوده اثر چند سوال وجود داره اینک زمان بیشتری اختصاص میدهید ایا فقط اثرش روی یک درس است؟ میخواید همه درس ها تحت تاثیر قرار بگیرند؟ تا چه حدی این روش ب شما کمک میکند ؟ و . .