Menu
نویسنده مطلب : محمد بهشتی زواره

مطلب مورد بحث:

گرفتار کدامیک هستید: مشکل سیستمی یا مشکل در سیستم؟


در دانشگاه محل تحصیل من ، رشته تحصیلی که من در آن تحصیل میکردم، (رشته محیط زیست) با کاهش ورودی دانشجو مواجه شد ،به طوری که تشکیل برخی کلاسها به دلیل پایین بودن تعداد دانشجویان ممکن نبود.

گروه درسی برای حل این مسئله ، رشته را جزء رشته های بدون کنکور قرار داد، تا متقاضیان بیشتری بتوانند وارد رشته شوند(قبل از آن هم حضور سر جلسه به معنای قبولی بود) . بعد از اینکه این رشته در سال بعد جزء رشته های بدون کنکور قرار گرفت تعداد ورودی دانشجویان کاهش بیشتری پیدا کرد ،دلیل عنوان شده در دانشگاه این بود که در میان متقاضیان ورود به دانشگاه رشته های بدون کنکور منزلت کمتری داشتند، و دانشجویان با توجه به اینکه قبولی غول بزرگی به شمار نمی آمد ترجیح میدادند تا کنکور بدهند.

نهایتا در حال حاضر بازار کار ضعیف رشته های کشاورزی کل دانشکده کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده و تمام رشته ها با مشکل متقاضی مواجه شده اند.