Menu
نویسنده مطلب : مطهره

مطلب مورد بحث:

خودافشایی مدیریت شده به عنوان یک مهارت ارتباطی ارزشمند (قسمت اول)


●در مقایسه با دوستان‌ و نزدیکان‌تان، فکر می‌کنید خودافشایی شما در چه سطحی است؟
در بعضی موارد خودافشایی بیشتر و در بعضی کمتری دارم.

●در چه حوزه‌هایی خودافشایی بیشتر و در چه حوزه‌هایی خودافشایی کمتر دارید؟
در مسائل کاری بیشتر و در مسائل شخصی و ایده ها کمتر.

●تا چه حد در مورد اینکه چه چیزی را بگویید یا نگویید، فکر می‌کنید؟ آیا این رفتار به صورت کاملاً اتوماتیک و درونی شده انجام می‌شود؟ یا بخشی از ذهن شما را به خود اختصاص می‌دهد؟
قسمتی از ذهنم مشغول اینکار میشود.
●آیا خودافشایی شما در مورد یک موضوع خاص، در فضای فیزیکی و آنلاین، تفاوت دارد؟
در فضای آنلاین معمولا خودافشایی بیشتری دارم ولی نمیدونم چرا؟!

●آیا از خودافشایی به عنوان یک ابزار استفاده می‌کنید؟
غالبا برای محک طرف مقابل و با نشان دادن اعتمادم به او از این روش استفاده میکنم.

●آیا میزان خود افشایی طرف مقابل، به قضاوت شما در مورد زیرکی یا سادگی او و نیز قابل اعتماد بودن یا نبودن او، تاثیر دارد؟
البته نه ۱۰۰% ولی قطعا تاثیر دارد.