Menu
نویسنده مطلب : ali ef

مطلب مورد بحث:

کاریزما چیست و ویژگی افراد کاریزماتیک چیست؟ (ورود به بحث)


تعریف کاریزما : جذابیت و قدرت نفوذ و حد پذیرش بسیار بالای نظرات یک فرد از طرف مخاطبان و اطرافیان (و گاهی پذیرش بدون فکرو چون و چرای آن نظرات ).
  حداقل پنج صفت یا ویژگی افراد کاریزماتیک
۱- جذابیت   ۲- حرف زدن بجا   ۳- پوشش  ۴- اخلاقی بودن  ۵- قاطع بودن ۶- قدرتمند بودن
  آیا در بحث کاریزما: بله فکر میکنم سطح فهم شعور مخاطب در اینکه چه کسی را کاریزماتیک بداند تاثیر گذار است . ولی کسانی هم هستند که برای اکثریت یک مجموعه فارغ از سطح شعور و اطلاعات  کاریزماتیک باشند .
  چه انگیزاننده‌هایی : طبیعتا برای تمامی انسانها پذیرفته شدن در مجموعه که زندگی یا کار یا…. هم لازم و هم لذت بخش است . و داشتن کاریزما  بالاتر از پذیرفته شدن است و یک جوری تبعیت و مرجع بودن برای افراد ان مجموعه است .
  دوستان یک فرد کاریزماتیک : بستگی به این دارد که کاریزمای فرد از چه چیزی نشات گرفته باشد . و در چه جامعه باشد متفاوت است .