Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

وضعیت تعلیق ذهنی و غرق شدن در یک فعالیت


طراحی یک مسیر پیاده‌روی

قرار است در این مسیر فرد با پیمودن مسیر طولانی‌تر  با سرعت بیشتر ژتون بیشتری به دست آورده و در انتها نوشیدنی یا میوه بهتری را تصاحب کند.

ابتدای مسیر در یک سطح مسطح در طبیعتی زیبا شروع می‌شود و فرد شروع به پیاده‌روی می‌کند و به تدریج عضلات او شروع به گرم شدن می‌کنند.

در هر دویست متر هم یک نشان برای نمایش فاصله قرار داده می‌شود.

حدود نشان سوم مسیر کمی سربالایی می‌شود.

در کنار هر نشان چند عدد ژتون قرار داده شده که تعداد آنها نامشخص بوده و براساس سرعت فرد در طی مسیر تعداد ژتون‌های تعلق گرفته در هر نشان افزایش می‌یابد.

به مرور فاصله نشان‌ها بیشتر می‌شود و شیب مسیر و پیچ و خم آن بیشتر.

همچنین در طول مسیر پیام‌هایی در مورد فواید ورزش و پیاده‌روی به او نشان داده می‌شود. می‌توان برای افزایش انگیزه، تصاویری از نوشیدنی‌هایی که می‌توانند در انتها انتخاب کنند هم در کنار پیام‌ها نمایش داده شود.

در صورتی که چند نفر با شرایط بدنی مشابه و سن و سال نزدیک به هم با هم رقابت کنند و تعداد ژتون‌ها هم ثابت باشد که قرار است بین آنها تقسیم شود، این رقابت شدیدتر خواهد شد و لذت آن چندین برابر.