Menu
نویسنده مطلب : شیما شهیدی

مطلب مورد بحث:

خودافشایی مدیریت شده به عنوان یک مهارت ارتباطی ارزشمند (قسمت اول)


خود افشایی من در مقایسه با نزدیکان کاملا آگاهانه می باشد و به میزان زیادی به شخصیت طرف مقابل و شرایط بستگی دارداما با این حال در بعضی مواقع اشتباه هم داشتم
***
در مسائل عاطفی و خانوادگی خود افشایی بیشتر و در زمینه شغلی و تحصیلی خودافشایی کمتری دارم
***
خودافشایی من به مقدار زیادی مدیریت شده است و معمولا در مورد خودافشایی زمان زیادی برای تحلیل کردن طرف مقابل و شرایط صرف می کنم
***
در فضای فیزیکی خودافشایی بیشتری نسبت به فضای انلاین دارم
***
گاهی اوقات از خودافشایی به عنوان ابزار استفاده می کنم، تا طرف مقابل را امتحان کنم یا محک بزنم و یا گاهی اوقات اعتماد او را جلب کنم و بسیاری از شرایط دیگر
***
خود افشایی دیگران به میزان زیادی در قضاوت من تاثیر دارد