Menu
نویسنده مطلب : بهروز مطیع

مطلب مورد بحث:

رسم نمودار استخوان ماهی | نمودار ایشیکاوا


دو پیشنهاد به ذهنم میرسه که فکر میکنم به ساده سازی و کاربردی کردن نمودار استخوان ماهی کمک میکنه :

– میتونیم هر سطح را با استفاده از یک رنگ مشخص تگ کنیم . این کار  هم زیبایی خوبی ایجاد میکنه و هم میتونیم با یک نگاه یک سطح مشخص را به سرعت تشخیص بدیم

– میشه بعد از رسم نمودار روی سه دلیل اثر گذار مارکر بکشیم و بعد از حل کردن اون  سه تا دلیل٬ میزان پیشرفت مان را در حل مساله اصلی ( سر ماهی ) ارزیابی کنیم