Menu
نویسنده مطلب : امین نظری

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


اینکه موفقیت همیشه شیرین نیست

بهنظر من می توان با تلاش اندک به رضایت رسید این رضایت می تواند رضایت مسئول در محل کار باشد رضایت خود انسان از انجام یک کار خیر کوچک باشد این رضایت می تواند در اثر شاد کردن همسر و فرزند باشد و …… اما اینها فقط رضایت به دنبال دارند و موفقیت نیستند

موفقیت تلاش و بدست آوردن چیزی است که دیگران آن را غیر ممکن می دانند و حاضر نیستند برای بدست آوردن آن تلاش کنند . لذا کسی که برای این گونه امور تلاش می کند فرصتی برای لذت بردن از خیلی از چیزهایی که افراد عادی از آن لذت می برند را ندارد شاید حتی نوع لذت او نیز باید با دیگران متفاوت باشد او از پیشرفت اندک خود در مسیری که انتخاب نموده است شادمان و مشعوف می شود اما این شادی برای افراد عادی فقط در تفریحات و جشنها و … دیده می شود . موضوع دوم موفقیت مانند صعود به کوه نیست که به قله کوه که رسیدیم کار تمام باشد بلکه موفقیت جاده ای بی پایان است و حفظ موفقیت تلاش مضاعفی می خواهد لذا باز هم همان تلاش و درگیری وجود دارد همان دغدغه ها و استرس ها و ….. همان طور که کسب رتبه تک رقمی در کنکور تلاش می خواهد ، برنامه ریزی می خواهد …. پس از قبولی در دانشگاه و ادامه تحصیل نیز به همان میزان تلاش ، استرس و برنامه ریزی می خواهد .

لذا موفقیت شیرین است اما شیرینی آن پنهان است