Menu
نویسنده مطلب : هادی زارع نژاد

مطلب مورد بحث:

مدل درآمد پرداخت بر اساس مصرف


یکی از کسب و کار هایی که توانست به شیوه ای هوشمندانه از این مدل استفاده کند و نوآوری در کسب و کار خود ایجاد کند شرکت زیراکس بود.
در سال های ابتدایی که این شرکت دستگاه جدید خود را به بازار ارائه کرد به دلیل قیمت بالا بازار از آن استقبال نکرد به همین دلیل آنها دست به یک نوآوری زدن و به جای فروش دستگاه به ادارات و مغازه ها این دستگاه را به صورت ماهیانه اجاره می دادن(مثلا۱۰۰دلار)ومشتریان می توانستند تا سقف ۲۰۰۰برگه از این دستگاه استفاده کنند و در همان هفته های اول این سقف توسط مشتریان مصرف می شد و حالا باید بر اساس هر برگه اضافه تر پول می دانند(پرداخت بر اساس مصرف) این استراتژی باعث شد که این دستگاه و مزیت های آن به سرعت شناخته شود و سازمان ها و افرارد ترغیب شوند خود دستگاه را با قیمت واقعی که در ابتدا فکر میکردنند بالا هست تهیه کنند.