Menu
نویسنده مطلب : payam salimi

مطلب مورد بحث:

دن گیلبرت و نگاهی به شادمانی و شاد زیستن


شادمانی مثل یک سفر می ماند.خیلی از ما اگر در مسیر راه بندانی پیش بیاید با برهم زدن جو حاکم در ماشین همه را ناراحت می کنیم یا اینکه با حرکات غیر قانونی از دید راهنمایی و رانندگی مسیر را بدتر بند می آوریم.این موضوع جدای از مباحث بسیار مهمی در مورد تفکرسیستمی دارد، نکته مهمی در مورد شادمانی دارد و آنهم لذت بردن از مسیر تا رسیدن به مقصد است.اگر ما سعی کنیم در راه رسیدن به هدفمان از مسیر لذت ببیریم واقعا شادمانی را حس خواهیم کرد.