Menu
نویسنده مطلب : علی نصیری پور

مطلب مورد بحث:

نکته‌ای پیش از قضاوت کردن در مورد دیگران


این جمله من رو یاد جمله‌ای از یونگ انداخت.

ترجیح می‌دهم کامل باشم تا اینکه خوب باشم

در اینجا اشاره به بخشی از درون داره که ما اون رو سرکوب می‌کنیم. همه ما از تمام صفاتی که در این دنیا وجود دارد در درون خودمان داریم. حالا این صفات می‌توانند خوب باشند و یا بد.

حتی وقتی به احساست خودمون هم نگاه می‌کنیم شاهد این هستیم که تقریبا همه احساسات ما به جز شادی چیزهایی نیستند که ما خیلی اونا رو دوست داشته باشیم.

 

**برای خود من بعد از قبول این دو دیدگاه، سطح توقع دیگری درست شد تا بتونم بهتر خودم رو بپذیرم و در نتیجه جور دیگه‌ای با خودم و دیگران رفتار کنم