Menu
نویسنده مطلب : عبداله ایپکچی

مطلب مورد بحث:

پشیمانی در تصمیم گیری: کارآفرینی انتخاب من نبود


سلام دوستان،خسته نباشید.

برای نظر دادن صحیح تر باید کتابش را خواند و دید که چه نظراتی پشتوانه تصمیم اش بوده است . اما با تمام وجود گفته اش را که :

“درستی هر تصمیم را باید تنها با اطلاعاتی که در آن لحظه موجود بوده ، بسنجیم.”

خیلی ساده و غیر مسئولانه خواهد بود که از جانب  فرد دیگر بگوییم ، باید آن می کرد و این نمی کرد ! یکی از جنبه های مطالعه و نقد و بررسی تاریخ ، دید تاریخی داشتن و درک و فهم دقیق شرایطی است که آن کار در آن دوران به وقوع پیوسته است . و درسی که از این می توانیم بدست آوریم این است که در مورد امور روزمره خودمان و تصمیمات کوچک و بزرگی که می گیریم ، همه جانبه تصمیم بگیریم و اطلاعات کامل موجود را بدست بیآوریم و با اتکا به آنها تصمیم گیری کنیم . ونه صرفا بر اساس اطلاعات اندک  در دسترس مان !