Menu
نویسنده مطلب : عبداله ایپکچی

مطلب مورد بحث:

سازمان در مرحله تولد و مفهوم تعهد


سلام دوستان خسته نباشید.

یکی از مهمترین عوامل ایجاد تعهد درک ضرورت ایجاد آن کسب و کار است. بطور مثال اگر از نظر مالی موسسین یک کسب و کار در فشار نباشند و آن کار را به عنوان یکی از کارهای رودر رو ببینندد که موازی کارهای دیگرشان انجام می دهند ،آنگاه استقامت کافی را در پیشبرد کارنخواهند داشت.این نکته یکی از دلایلی  است افراد تنگدست از منابع شان بهتر استفاده می کنند و به قول معروف قدر منابع شان را می دانند.ولی آنان که از روی سیری  به دنبال کاری می روند ،کمتر موفق خواهند شد .

در مورد کسب و کار خودمان  در حدود بیست سال قبل عامل سلامت محصول تولید شده برای ما یکی از فاکتورهای اصلی شکل گیری کسب و کارمان بود و اهمیت دادن به سلامت محیط زیست ،سلامت محصولات کشاورزی،… یکی از عوامل ایجاد تعهد بود.