Menu
نویسنده مطلب : سبحان عزیزیان

مطلب مورد بحث:

ارزش گذاری برند توسط اینتربرند چگونه انجام می‌شود؟


وفاداری مشتری به یک برند ارزش بالایی برای یک برند محسوب میشود.از نظر من وفاداری هنگامی به وجود می آید که مشتری احساس کن که از میان تمامی برند ها ،برندی که حاضر شده برای دستیابی به آن هزینه ای پرداخت کند بهترین انتخاب بوده و پاسخ اعتمادش را به بهترین شکل گرفته. مشتری وفادار یک کانال تبلیغاتی بسیار سودمند برای یک برند میباشد.