Menu
نویسنده مطلب : حسن پیوسته گر

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


این تصمیمی که عرض می کنم مربوط به آخرین تصمیم گرفته شده ام نیست ، بلکه مربوط به تصمیمی است که در حال حاضر در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستم . در سازمانی که در آن مشغول فعالیت هستم ، دو اداره متقاضی همکاری من هستند : یکی دفتر بودجه که موقعیت های ارتقاء شغلی و حقوق و مزایای بالاتری دارد ، و دیگری مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت که بسیار مورد علاقه من و مرتبط با مطالعات من است .

تا بحال موفق نشده بودم تصمیم قطعی ای در این خصوص بگیرم ، ولی با توجه به محتوای این درس و اولویتبندی نمودن ارزش های خودم ، تا حدود زیادی به این نتیجه رسیده ام که پیشنهاد دوم ( مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت ) را بپذیرم .

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟