احمد مظفرآبادی - تسلط بر کلمات و اهمیت آن در مذاکره usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : احمد مظفرآبادی

مطلب مورد بحث:

تسلط بر کلمات و اهمیت آن در مذاکره


با عرض سلام

جمله انتخابی اینجانب “مهاجرت می‌تواند باعث یک تغییر بزرگ در زندگی من بشود” می باشد.

۱- مهاجرت تغییر بزرگی در زندگی من ایجاد نمی کند

۲-مهاجرت من را از مسیر اهداف اصلی ام منحرف می کند.

۳-مهاجرت من را دچار چند گانگی خواهد کرد.

۴- فکر کنم بعد از مهاجرت ،انطوری که فکر می کنم نتوانم  پیشرفت کنم.

۵-سوابق دوستان در مهاجرت مرا  بیشتر نا امید می کند.

۶-هر چی فکر می کنم به این نتیجه می رسم مسیر پیشرفتم در ایران بهتر فراهم است.

و…..